Asystent Rejestr Umów 2015 BIZNES

Program przeznaczony jest do prowadzenia kartoteki różnego rodzaju umów zawieranymi pomiędzy różnymi podmiotami gospodarczymi lub osobami fizycznymi. Umożliwia zapisywanie niezbędnych informacje na temat umów, do których należą:...

Nazwa produktuCena bruttoDo koszyka
Asystent Rejestr Umów 2015 Biznes - licencja na 1 rok 189.00 PLN Dodaj do koszyka
Asystent Rejestr Umów 2015 Biznes - wer. elektroniczna / lic. doż 389.00 PLN Dodaj do koszyka
Asystent Rejestr Umów 2015 Biznes - w pudełku / lic. doż. 409.00 PLN Dodaj do koszyka
 

Pełny opis

Program przeznaczony jest do prowadzenia kartoteki różnego rodzaju umów zawieranymi pomiędzy różnymi podmiotami gospodarczymi lub osobami fizycznymi. Umożliwia zapisywanie niezbędnych informacje na temat umów, do których należą:...Program przeznaczony jest do prowadzenia kartoteki różnego rodzaju umów
zawieranymi pomiędzy różnymi podmiotami gospodarczymi lub osobami fizycznymi.
Umożliwia zapisywanie niezbędnych informacje na temat umów, do których należą:
daty zawarcia i zakończenia umowy, przedmiot, typ i wartość
umowy, szczególne warunki realizacji, informacje o płatnościach itp. Cechą
charakterystyczną programu jest możliwość łatwego przeszukiwania zasobów bazy.
Brak limitów na ilość umów. Dodawanie dowolnie wielu załączników do umów jak i
aneksów. Program sprawdzi się w firmach, które chcą na bieżąco kontrolować czas
trwania umowy lub etapy realizacji ich wykonania.

Niektóre możliwości programu: • przejrzysty widok na postęp realizacji umowy dzięki przedstawieniu
  realizacji poprzez pasek postępu
 • możliwość przeszukiwania zaawansowanego, sortowanie po dowolnej kolumnie
  na liście umów, daje pełną kontrolą nad zawartymi umowami
 • kontrola finansów zawartych umów, raport zmian, skanowanie załączników
  bezpośrednio do programu to jedne z wielu funkcji programu
 • możliwość tworzenia aneksów do umów, dodawania załączników, raport zmian,
  tworzenie grup umów czyni program skutecznym w codziennej pracy
 

Do każdej umowy można załączać pliki dowolnych typów np. pdf, doc, jpg, word,
open-office, png. Moduł danych kontaktowych pozwoli w przejrzysty sposób
zarządzać danymi kontaktowymi. Program doskonale sprawdzi się w praktycznej
każdej firmie, działach zawierających umowy z partnerami, dziale kadrowym firmy,
a także w jednostkach, które są związane różnego rodzaju umowami z innymi
podmiotami. Wile wdrożeń programu zostało wykonanych w punktach telewizji
cyfrowej, telefonii komórkowej oraz firmach zawierających umowy na wypożyczenie,
wynajem lub sprzedaż produktów
Zestawienie różnić w Asystent Rejestr
Umów

Moduł/FunkcjaPRO BIZNES MAX
Moduł: Funkcje podstawowe
Rozbudowane informacje o firmie
Obsługa grup
Zarządzanie użytkownikami
Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła, miesięczna, roczna)
Przypomnienia
Logi systemowe
Obsługa załączników
Oznaczanie rekordów kolorem
Baza wiedzy
Tworzenie kopii bezpieczeństwa
Wysyłanie wiadomości do użytkowników
Szyfrowanie plików konfiguracyjnych
Proste statystyki
Praca z urządzeń USB (portable)
Zarządzanie etatami
Możliwość edycji wydruków
Stałe komentarze na dokumentach
Import bezpośrednio do wybranej kategorii
Przeszukiwanie raportów zmian
Nadawanie wyjątków (uprawnień) dla użytkowników
Obsługa baz zdalnych (MySQL, MariaDB, PostgreSQL, MSSQL 2005/2008/20012, Firebird), możliwość pracy przez internet
Zarządzanie oddziałami firmy
System mailingowy
System masowych SMS-ów
Powiadomienia SMS
Odtwarzania kopii bezpieczeństwa w innych silnikach bazodanowych
*Ukrywanie statystyk, cen zakupu (dla modułów sprzedażowych)
Ograniczenie widoku użytkownika do zadanej liczby rekordów
Możliwość przenoszenia uprawnień na innych użytkowników
Moduł: Skrzynka pocztowa
Obsługa dowolnie wielu kont pocztowych
Możliwość podglądu /danych kontaktowych/faktur/produktów/ z poziomu wiadomości
Obsługa ticketów
Możliwość pracy na wspólnej skrzynce pocztowej
Moduł: Dane kontaktowe
Obsługa dowolnie wielu kontrahentów i osób
Możliwość dowolnego grupowania danych kontaktowych
Możliwość przypisywania pracowników do wprowadzonych firm
Raport zmian
Możliwość tworzenia oddziałów w ramach kontrahentów
Możliwość przekazania danych osobowych wg. wytycznych GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Moduł: Zaplanowane zadania
Możliwość tworzenia kategorii
Możliwość przydzielenia do zadania wykonawców
Podział zadań na podzadania (etapy realizacji)
Dodawanie przypomnień
Załączniki
Finanse
Raport zmian
Moduł: Rejestr umów
Możliwość tworzenia kategorii
Załączniki
Raport zmian
Strony umowy
Osoby realizujące
Uprawnienia dostępu dla wybranych użytkowników
Moduł: Historia kontaktów
Raport zmian
Moduł: Projekty
Możliwość tworzenia kategorii
Raport zmian
Wypowiedzi do projektów
*Możliwość rozbudowy programu o dodawanie historii kontaktów do projektów online, dostęp klientów przez stronę WWW + Asystent CMS [sprawdź ofertę]
Galerie
Uprawnienia dostępu dla wybranych użytkowników
Moduł: Książka Korespondencji
Możliwość tworzenia kategorii
Możliwość tworzenia odrębnej numeracji dla oddziałów
Raport zmian
Dekretacja korespondencji
*Możliwość rozbudowy programu o dostęp online klientów przez stronę WWW + Asystent CMS [sprawdź ofertę]
Możliwość prowadzenia rejestru faktur
Możliwość wysyłania korespondencji w imieniu zleceniodawcy
Statystyki dla klientów i użytkowników
Dekretacja korespondencji na oddziały oraz na pracowników (z Akt osobowych)
Moduł: Akta osobowe
Szkolenia pracowników
Badania
Ubezpieczenia
Urlopy
Raport zmian
Zdjęcia
Moduł: Sprzedaż i zakupy
Obsługa czytników kreskowych działających na porcie USB
Kontrola terminów płatności faktury/rachunku
Wezwanie do zapłaty
Edycja szablonów dokumentów w HTML
Raporty Kasowe, druki KP i KW
Wydruki do PDF + wysyłka e-mail
Seryjny wydruk dokumentów sprzedaży
Korekty dokumentów
Noty korygujące
Wydruk dokumentów z kodem kreskowym
Dowolna konfiguracja numeracji dokumentów sprzedaży
Możliwość sortowania produktów na fakturze
Obsługa drukarek fiskalnych POSNET (thermal, temo), NOVITUS (Vivo), ELZAB, INNOVA, FAREX TOPAZ
Pola dodatkowe
Załączniki
Możliwość wydruku pól dodatkowych
Dowód dostawy
Raport zmian
Obsługa dat miesięcznych
Obsługa kolejkowania przy drukowaniu paragonów
Statystyki sprzedaży i obrotów
Możliwość wydruku faktury językowej: angielski, niemiecki
Zysk na fakturze
Sprzedaż w cenie A,B,C
Możliwość importowania produktów bezpośrednio do faktury
Wydruk oddziału na dokumentach
Obsługa oddziału
Sprzedaż w cenach z wybranej dostawy
Import paragonów z drukarki Erida EuroPOS
Możliwość zamykania miesiąca, roku (blokada dokumentów)
Wysyłanie masowe na e-mail faktur w formacie HTML
Fakturowanie/Rachunki cykliczne / abonamentowe
Wydruk pól dodatkowych
Przypisywanie produktów na fakturach zakupu do kategorii kosztów
Drukuj zestawienie

Zapoznaj się również z wersją href="/Asystent_Rejestr_Umow_2012_PRO-d27-60.html">Asystent Rejestr Umów 2015
PRO
.Funkcje wspólne dla programów serii Asystent

 • Możliwość tworzenia i pracy na wielu bazach danych jednocześnie
 • Narzędzia Importu i Eksportu danych do wielu znanych formatów,
 • Łatwe przeszukiwanie danych, możliwość przeszukiwania zaawansowanego po poszczególnych polach itp.,
 • Możliwość sortowania danych po zdefiniowanych kolumnach (alfabetcznie, rosnąco, malejąco),
 • Zarządzanie użytkownikami, możliwość nadawania uprawnień na poszczególne moduły programu oraz uprawnień globalnych,
 • Zarządzanie oddziałami firmy, ograniczanie widoku danych dla poszczególnych użytkowników do pojedynczego oddziału itp.,
 • Zarządzanie przypomnieniami. Obsługa przypomnień cyklicznych,
 • Możliwość redagowania bazy wiedzy. Dzięki temu narzędziu można stworzyć wspólny dla wszystkich słownik odpowiedzi itp.,
 • System mailingowy obsługujący dwie formy kontaktu:
  • Masowa korespondencja poprzez pocztę e-mail;
  • Masowa korespondencja poprzez wiadomości SMS;
  Moduł mailingów dostępny jest w wersjach BIZNES i MAX.
 • Narzędzie Pokaż na mapie - pozwalające na błyskawiczne wskazanie dowolnego adresu na mapach Google,
 • Narzędzie Kontrola NIP/REGON - pozwalające na szybkie sprawdzenie informacji na temat numeru NIP lub REGON (poprawność danych, dane firmy zgłoszonej pod danym numerem itp. Moduł wykorzystuje stronę Głównego Urzędu Statystycznego),
 • Narzędzie Edytor / Raporty SQL, umożliwiające wykonywanie zapytań bezpośrednio do bazy danych, zapisywanie gotowych zapytań na liście ulubionych, eksportowanie uzyskanych danych w postaci raportów do różnych formatów itp.,
 • Definiowanie danych firmy, logo firmy, dowolnie wiele kont bankowych, oddzielny adres do korespondencji itp.,
 • Możliwość dostosowania interfejsu programu do własnych potrzeb, w szczególności: zmiana skórek, włączanie i wyłączanie dowolnych modułów, pól w formularzach, pól wyświetlanych na listach rekordów, zmiana kolejności wyświetlanych kolumn itp.,
 • Definiowanie symboli automatycznych / symboli dokumentów / numeracji dokumentów; możliwość uzupełniania numerów o wiodące zera według zadanego formatu,
 • Pełne logi systemowe zapisujące działania poszczególnych użytkowników,
 • Tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych,
 • Rozbudowane możliwości wydruków, w szczególności:
  • Generowanie i drukowanie kodów kreskowych,
  • Wydruki na kopertach i etykietach / obsługa drukarek etykiet,
  • Możliwość wysłania wydruków poprzez wbudowanego klienta poczty e-mail,
  • Możliwość zapisania wydruków w plikach PDF,
 • Szerokie możliwości wydruku danych oraz możliwość zapisu i wysyłania w formacie PDF,
 • Możliwość ochrony plików konfiguracyjnych poprzez ich zaszyfrowanie,
 • Możliwość generowania zaszyfrowanych kluczy autoryzacyjnych z danych do połączenia się z bazą zdalną - dostępne w wersjach BIZNES i MAX
 • Różne mechanizmy ułatwień, w tym obsługa syntezatorów mowy,
 • Obsługa skrótów klawiszowych,
 • Możliwość przeniesienia programu na urządzenie USB (pendrive),
 • Notatki, Kalendarz, Wiadomości RSS, Odtwarzacz MP3,
 • Wbudowane narzędzie Pomoc zdalna pozwalające na świadczenie błyskawicznej pomocy online dla naszych klientów.

Słownik pojęć - objaśnienia

Licencja DOŻYWOTNIA - oznacza licencję na korzystanie z programu bez limitu czasowego; Jeżeli przy nazwie programu nie znajduje się zapis, iż jest to wersja abonamentowa - oznacza to właśnie wersję dożywotnią.

Licencja ABONAMENTOWA - oznacza licencję na korzystanie z programu przez JEDEN rok od daty zakupu. Po tym okresie, aby móc nadal korzystać z programu należy odnowić licencję kupując kolejną wersję abonamentową.

Wersja elektroniczna (DOWNLOAD) - oznacza zakup programu bez nośnika. Przy tym wariancie klient pobiera program z nieniejszej strony WWW, a drogą pocztową otrzymuje jedynie fakturę zakupu z przydzielonym numerem seryjnym.

Wersja W PUDEŁKU (BOX) - oznacza, iż oprócz licencji papierowej klient otrzymuje pudełko z nośnikiem programu.

Licencja na JEDNO STANOWISKO - oznacza możliwość uruchomienia i instalacji programu równocześnie tylko na jednym komputerze. Aby zainstalować program na dodatkowych komputerach niezbędne jest zakupienie odpowiedniej liczby licencji. Jeśli przy produkcie nie zaznaczono inaczej, oznacza to wówczas że jest to wersja na jedno stanowisko.

Aktualizacje przez JEDEN ROK - oznacza możliwość darmowej aktualizacji programu przez okres jednego roku od czasu zakupienia. Wszystkie nasze programy w wersjach dożywotnich zapewniają aktualizację przez jeden rok. Po roku, aby uaktualnić program do nowszej wersji należy zakupić odpowiedni UPGRADE. W przypadku wersji abonamentowych aktualizacje są bezpłatne przez cały okres trwania abonamentu.


Najczęściej zadawane pytania

Asystent 2011

 • Czy program mogą obsługiwać dwie lub więcej osób jednocześnie?

  Tak, program mogą obsługiwać dwie lub więcej osób z tym, że to tego jest wymagana wersja Biznes lub Max. Licencje w tych wersjach programów są sprzedawane na zasadzie aktywnego użytkownika zalogowanego do bazy danych. System kontroluje ilość zalogowanych użytkowników do bazy. Jeżeli liczba użytkowników jest większa od ilości wykupionych stanowisk. Systemtem odpowiednio poinformuje o tym użytkownika.