Asystent Kancelaria Prawnicza 2015 BIZNES

Kancelaria Prawnicza to oprogramowanie dla kancelarii prawniczej, np. kancelarii radców prawnych, adwokackiej itp. Aplikacja posiada możliwość prowadzenia dziennika korespondencji wychodzące i przychodzącej niezbędnego dla każdego...

Nazwa produktuCena bruttoDo koszyka
Asystent Kancelaria Prawnicza 2015 Biznes - licencja 1 rok 289.00 PLN Dodaj do koszyka
Asystent Kancelaria Prawnicza 2015 Biznes - wer. elektro. / lic. doż. 589.00 PLN Dodaj do koszyka
Asystent Kancelaria Prawnicza 2015 Biznes -w pudełku / lic. doż 599.00 PLN Dodaj do koszyka
 

Pełny opis

Kancelaria Prawnicza to oprogramowanie dla kancelarii prawniczej, np. kancelarii radców prawnych, adwokackiej itp. Aplikacja posiada możliwość prowadzenia dziennika korespondencji wychodzące i przychodzącej niezbędnego dla każdego...Kancelaria Prawnicza to oprogramowanie dla kancelarii prawniczej,
np. kancelarii radców prawnych, adwokackiej itp. Aplikacja posiada
możliwość prowadzenia dziennika korespondencji wychodzące i przychodzącej
niezbędnego dla każdego sekretariatu. Sam moduł książki
korespondencji posiada szereg pól, zakładek dzięki którym możemy w pełni
kontrolować koszty prowadzenia korespondencji oraz ważne terminy odpowiedzi na
korespondencję. Istotnym modułem programu są zlecenia i sprawy, w modułach tych
przechowywane są dane o sprawach i ich uczestnikach oraz niezbędne daty oraz
sygnatury. Dzięki modułowi planowania zadań możemy planować spotkania,
dodawać różne przypomnienia o ważnych wydarzeniach i terminach itd.
Wszystkie wymienione moduły dają nam możliwość prowadzenia i kontrolowania
danych z poziomu jednego programu. W ramach danej sprawy możemy dodawać
załączniki lub zdjęcia (np. skany dokumentów), prowadzić historię
czynności związanych ze sprawą, czy też prowadzić finanse danej sprawy.
Asystent posiada również moduł książki korespondencji, który zintegrowany
jest z poprzednimi modułami i automatycznie przydziela korespondencje pod
określone sprawy (np. na podstawie sygnatury akt). Asystent Kancelaria
Prawnicza to narzędzie dzięki któremu prowadzenie kancelarii jest prostsze i
bezpieczniejsze.  href="http://vbs.com.pl/Cennik.html"> 
Niektóre możliwości programu: • funkcje planowania zadań oraz przypomnień np. o sprawach, ważnych
  spotkaniach;
 • historia wizyt i kontaktów z klientami;
 • prowadzenie finansów spraw;
 • ewidencja korespondencji (dziennik korespondencyjny);
 • pełna obsługa danych kontaktowych;
 • dodawanie załączników i zdjęć do osób, kontrahentów;
 • łatwe wyszukiwanie informacji;
 • możliwość tworzenia dowolnie wielu grup i przypisywania klientów do tych
  grup;

Zestawienie różnić w Asystent Kancelaria
Prawnicza

Moduł/FunkcjaPRO BIZNES MAX
Moduł: Funkcje podstawowe
Rozbudowane informacje o firmie
Obsługa grup
Zarządzanie użytkownikami
Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła, miesięczna, roczna)
Przypomnienia
Logi systemowe
Obsługa załączników
Oznaczanie rekordów kolorem
Baza wiedzy
Tworzenie kopii bezpieczeństwa
Wysyłanie wiadomości do użytkowników
Szyfrowanie plików konfiguracyjnych
Proste statystyki
Praca z urządzeń USB (portable)
Zarządzanie etatami
Możliwość edycji wydruków
Stałe komentarze na dokumentach
Import bezpośrednio do wybranej kategorii
Przeszukiwanie raportów zmian
Nadawanie wyjątków (uprawnień) dla użytkowników
Obsługa baz zdalnych (MySQL, MariaDB, PostgreSQL, MSSQL 2005/2008/20012, Firebird), możliwość pracy przez internet
Zarządzanie oddziałami firmy
System mailingowy
System masowych SMS-ów
Powiadomienia SMS
Odtwarzania kopii bezpieczeństwa w innych silnikach bazodanowych
*Ukrywanie statystyk, cen zakupu (dla modułów sprzedażowych)
Ograniczenie widoku użytkownika do zadanej liczby rekordów
Możliwość przenoszenia uprawnień na innych użytkowników
Moduł: Skrzynka pocztowa
Obsługa dowolnie wielu kont pocztowych
Możliwość podglądu /danych kontaktowych/faktur/produktów/ z poziomu wiadomości
Obsługa ticketów
Możliwość pracy na wspólnej skrzynce pocztowej
Moduł: Dane kontaktowe
Obsługa dowolnie wielu kontrahentów i osób
Możliwość dowolnego grupowania danych kontaktowych
Możliwość przypisywania pracowników do wprowadzonych firm
Raport zmian
Możliwość tworzenia oddziałów w ramach kontrahentów
Możliwość przekazania danych osobowych wg. wytycznych GIODO Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Moduł: Zarządzanie zleceniami
Raport zmian
Moduł: Zarządzanie sprawami
Raport zmian
*Możliwość rozbudowy programu o dostęp online klientów przez stronę WWW + Asystent CMS - cena od 900 zł Brutto
Uprawnienia dostępu dla wybranych użytkowników
Możliwość mapowania katalogu z plikami klientów
Moduł: Zaplanowane zadania
Możliwość tworzenia kategorii
Możliwość przydzielenia do zadania wykonawców
Podział zadań na podzadania (etapy realizacji)
Dodawanie przypomnień
Załączniki
Finanse
Raport zmian
Moduł: Książka Korespondencji
Możliwość tworzenia kategorii
Możliwość tworzenia odrębnej numeracji dla oddziałów
Raport zmian
Dekretacja korespondencji
*Możliwość rozbudowy programu o dostęp online klientów przez stronę WWW + Asystent CMS [sprawdź ofertę]
Możliwość prowadzenia rejestru faktur
Możliwość wysyłania korespondencji w imieniu zleceniodawcy
Statystyki dla klientów i użytkowników
Dekretacja korespondencji na oddziały oraz na pracowników (z Akt osobowych)
Moduł: Rejestr umów
Możliwość tworzenia kategorii
Załączniki
Raport zmian
Strony umowy
Osoby realizujące
Uprawnienia dostępu dla wybranych użytkowników
Moduł: Sprzedaż i zakupy
Obsługa czytników kreskowych działających na porcie USB
Kontrola terminów płatności faktury/rachunku
Wezwanie do zapłaty
Edycja szablonów dokumentów w HTML
Raporty Kasowe, druki KP i KW
Wydruki do PDF + wysyłka e-mail
Seryjny wydruk dokumentów sprzedaży
Korekty dokumentów
Noty korygujące
Wydruk dokumentów z kodem kreskowym
Dowolna konfiguracja numeracji dokumentów sprzedaży
Możliwość sortowania produktów na fakturze
Obsługa drukarek fiskalnych POSNET (thermal, temo), NOVITUS (Vivo), ELZAB, INNOVA, FAREX TOPAZ
Pola dodatkowe
Załączniki
Możliwość wydruku pól dodatkowych
Dowód dostawy
Raport zmian
Obsługa dat miesięcznych
Obsługa kolejkowania przy drukowaniu paragonów
Statystyki sprzedaży i obrotów
Możliwość wydruku faktury językowej: angielski, niemiecki
Zysk na fakturze
Sprzedaż w cenie A,B,C
Możliwość importowania produktów bezpośrednio do faktury
Wydruk oddziału na dokumentach
Obsługa oddziału
Sprzedaż w cenach z wybranej dostawy
Import paragonów z drukarki Erida EuroPOS
Możliwość zamykania miesiąca, roku (blokada dokumentów)
Wysyłanie masowe na e-mail faktur w formacie HTML
Fakturowanie/Rachunki cykliczne / abonamentowe
Wydruk pól dodatkowych
Przypisywanie produktów na fakturach zakupu do kategorii kosztów
Moduł: Dokumenty kasowe
Możliwość tworzenia kategorii
Raport zmian
Załączniki
Pola dodatkowe
Obsługa oddziałów
Moduł: Historia kontaktów
Raport zmian
Moduł: Rejestr opinii i ekspertyz prawnych
Raport zmian
Moduł: Raporty i statystyki * - dla poszczególnych modułów
Raporty Kasowe (dla modułu Dokumenty Kasowe)
Rejestr VAT (dla modułu sprzedaży)
Sprzedaż i zakupy (dla modułu sprzedaży)
Sprzedaż i zakupy (towary) (dla modułu sprzedaży)
Zysk ze sprzedaży (dla modułu sprzedaży)
Spis z natury (dla modułu sprzedaży)
Raport zmian
Rozliczenie finansów
Dokumenty Kasowe (roczny)
Zestawienie nadanych przesyłek (dla modułu Książka Korespondencji)
Rozliczenie prowizji dla pracowników (faktur)
Raport sprzedaży dla partnerów
Moduł: Akta osobowe
Szkolenia pracowników
Badania
Ubezpieczenia
Urlopy
Raport zmian
Zdjęcia
Moduł: Windykacja
Raport zmian
Drukuj zestawienie

Zapoznaj się również z wersją href="/Asystent_Kancelaria_Prawnicza_2012_PRO-d38-84.html">Asystent Kancelaria
Prawnicza 2015 PRO
.Funkcje wspólne dla programów serii Asystent

 • Możliwość tworzenia i pracy na wielu bazach danych jednocześnie
 • Narzędzia Importu i Eksportu danych do wielu znanych formatów,
 • Łatwe przeszukiwanie danych, możliwość przeszukiwania zaawansowanego po poszczególnych polach itp.,
 • Możliwość sortowania danych po zdefiniowanych kolumnach (alfabetcznie, rosnąco, malejąco),
 • Zarządzanie użytkownikami, możliwość nadawania uprawnień na poszczególne moduły programu oraz uprawnień globalnych,
 • Zarządzanie oddziałami firmy, ograniczanie widoku danych dla poszczególnych użytkowników do pojedynczego oddziału itp.,
 • Zarządzanie przypomnieniami. Obsługa przypomnień cyklicznych,
 • Możliwość redagowania bazy wiedzy. Dzięki temu narzędziu można stworzyć wspólny dla wszystkich słownik odpowiedzi itp.,
 • System mailingowy obsługujący dwie formy kontaktu:
  • Masowa korespondencja poprzez pocztę e-mail;
  • Masowa korespondencja poprzez wiadomości SMS;
  Moduł mailingów dostępny jest w wersjach BIZNES i MAX.
 • Narzędzie Pokaż na mapie - pozwalające na błyskawiczne wskazanie dowolnego adresu na mapach Google,
 • Narzędzie Kontrola NIP/REGON - pozwalające na szybkie sprawdzenie informacji na temat numeru NIP lub REGON (poprawność danych, dane firmy zgłoszonej pod danym numerem itp. Moduł wykorzystuje stronę Głównego Urzędu Statystycznego),
 • Narzędzie Edytor / Raporty SQL, umożliwiające wykonywanie zapytań bezpośrednio do bazy danych, zapisywanie gotowych zapytań na liście ulubionych, eksportowanie uzyskanych danych w postaci raportów do różnych formatów itp.,
 • Definiowanie danych firmy, logo firmy, dowolnie wiele kont bankowych, oddzielny adres do korespondencji itp.,
 • Możliwość dostosowania interfejsu programu do własnych potrzeb, w szczególności: zmiana skórek, włączanie i wyłączanie dowolnych modułów, pól w formularzach, pól wyświetlanych na listach rekordów, zmiana kolejności wyświetlanych kolumn itp.,
 • Definiowanie symboli automatycznych / symboli dokumentów / numeracji dokumentów; możliwość uzupełniania numerów o wiodące zera według zadanego formatu,
 • Pełne logi systemowe zapisujące działania poszczególnych użytkowników,
 • Tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych,
 • Rozbudowane możliwości wydruków, w szczególności:
  • Generowanie i drukowanie kodów kreskowych,
  • Wydruki na kopertach i etykietach / obsługa drukarek etykiet,
  • Możliwość wysłania wydruków poprzez wbudowanego klienta poczty e-mail,
  • Możliwość zapisania wydruków w plikach PDF,
 • Szerokie możliwości wydruku danych oraz możliwość zapisu i wysyłania w formacie PDF,
 • Możliwość ochrony plików konfiguracyjnych poprzez ich zaszyfrowanie,
 • Możliwość generowania zaszyfrowanych kluczy autoryzacyjnych z danych do połączenia się z bazą zdalną - dostępne w wersjach BIZNES i MAX
 • Różne mechanizmy ułatwień, w tym obsługa syntezatorów mowy,
 • Obsługa skrótów klawiszowych,
 • Możliwość przeniesienia programu na urządzenie USB (pendrive),
 • Notatki, Kalendarz, Wiadomości RSS, Odtwarzacz MP3,
 • Wbudowane narzędzie Pomoc zdalna pozwalające na świadczenie błyskawicznej pomocy online dla naszych klientów.

Słownik pojęć - objaśnienia

Licencja DOŻYWOTNIA - oznacza licencję na korzystanie z programu bez limitu czasowego; Jeżeli przy nazwie programu nie znajduje się zapis, iż jest to wersja abonamentowa - oznacza to właśnie wersję dożywotnią.

Licencja ABONAMENTOWA - oznacza licencję na korzystanie z programu przez JEDEN rok od daty zakupu. Po tym okresie, aby móc nadal korzystać z programu należy odnowić licencję kupując kolejną wersję abonamentową.

Wersja elektroniczna (DOWNLOAD) - oznacza zakup programu bez nośnika. Przy tym wariancie klient pobiera program z nieniejszej strony WWW, a drogą pocztową otrzymuje jedynie fakturę zakupu z przydzielonym numerem seryjnym.

Wersja W PUDEŁKU (BOX) - oznacza, iż oprócz licencji papierowej klient otrzymuje pudełko z nośnikiem programu.

Licencja na JEDNO STANOWISKO - oznacza możliwość uruchomienia i instalacji programu równocześnie tylko na jednym komputerze. Aby zainstalować program na dodatkowych komputerach niezbędne jest zakupienie odpowiedniej liczby licencji. Jeśli przy produkcie nie zaznaczono inaczej, oznacza to wówczas że jest to wersja na jedno stanowisko.

Aktualizacje przez JEDEN ROK - oznacza możliwość darmowej aktualizacji programu przez okres jednego roku od czasu zakupienia. Wszystkie nasze programy w wersjach dożywotnich zapewniają aktualizację przez jeden rok. Po roku, aby uaktualnić program do nowszej wersji należy zakupić odpowiedni UPGRADE. W przypadku wersji abonamentowych aktualizacje są bezpłatne przez cały okres trwania abonamentu.


Najczęściej zadawane pytania

Asystent 2011

 • Czy program mogą obsługiwać dwie lub więcej osób jednocześnie?

  Tak, program mogą obsługiwać dwie lub więcej osób z tym, że to tego jest wymagana wersja Biznes lub Max. Licencje w tych wersjach programów są sprzedawane na zasadzie aktywnego użytkownika zalogowanego do bazy danych. System kontroluje ilość zalogowanych użytkowników do bazy. Jeżeli liczba użytkowników jest większa od ilości wykupionych stanowisk. Systemtem odpowiednio poinformuje o tym użytkownika.